Chișinău, Republica Moldova

Membru afiliat (furnizor HoReCa)

Metro

Valconi

Gusto Italiano

Avantajele membrilor afiliați

acces la cea mai puternică și relevantă comunitate de antreprenori din HoReCa;
acces la know how, informații de specialitate, bune practici și expertiză de la cele mai mari companii din domeniu;
includerea în baza de date și în grupurile de comunicare, în cadrul cărora avem comunicări periodice legate de acțiunile noastre, noutăți din industrie, schimbări legislative, noi inițiative în relația cu autoritățile;
acces la toate evenimentele organizației;
posibilitatea de a avea un reprezentant al companiei într-unul dintre grupurile de lucru sau consilii consultative create periodic în parteneriat public-privat, pentru a rezolva diferite probleme ale industriei sau pentru a crea proiecte legislative importante pentru dezvoltarea sănătoasă a industriei HoReCa;
vizibilitate și bună reputație;
acces la canalele de comunicare ale organizației, precum și posibilitatea de a trimite comunicări personalizate;
opțiunea de a deveni partener pe anumite proiecte, în funcție de pachetele de sponsorizare disponibile;
posibilitatea de a propune subiecte de discuție, proiecte sau teme de evenimente ce pot fi lansate în parteneriat cu Asociația MĂR.

CERERE de aderare la Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MĂR)

Notă:

Cererea de Aderare după modelul

 1. Copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
 2. Extrasul din Registrul de Stat al Întreprinderilor;
 3. Informaţia privind genul de activitate al întreprinderii, precizînd activităţile principale şi activităţile secundare;
 4. Procesul – verbal privind decizia de aderare (în cazul în care administatorul nu este împuternicit să adopte decizii privind aderarea la anumite organizaţii);
 5. Descriere succintă privind domeniul de activitate a companiei.
Taxe pentru aderare:

Pentru a adera la Asociația MĂR trebuie să achiți taxa de înregistrare în valoare de 100 de euro care se va plăti o singură dată în momentul înregistrării, precum și Cotizația anulă fixă ce reprezintă participarea la fondul comun de cheltuieli administrative și de marketing al organizației.

  Rechizitele companiei:

  Anul înregistrării companiei*

  Informații despre conducătorul companiei:

  Informații despre reprezentantul companiei în cadrul Asociației:

  Membrii

  Cotizația anuală a membrului afiliat

  Cotizațiile anuale a membrilor afiliați se achită în dependență de numărul de reprezentanțe pe care le deține compania:

  1 reprezentanță – 250 euro
  2 – 3 reprezentanțe – 500 euro
  4 – 5 reprezentanțe – 700 euro
  6 reprezentanțe – 1.000 euro
  Membrii MĂR beneficiază de o mulțime de avantaje și facilități

  Asociația MĂR este o organizație ce reprezintă o comunitate a oamenilor de afaceri din sectorul HoReCa.