Chișinău, Republica Moldova

Asociația MAR trage un semnal de alarmă cu privire la informațiile apărute în mass-media privind legalitatea prin care a fost negociată și urmează a fi aplicată Metodologia privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale

  • Acasă
  • Știri
  • Asociația MAR trage un semnal de alarmă cu privire la informațiile apărute în mass-media privind legalitatea prin care a fost negociată și urmează a fi aplicată Metodologia privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale

Asociația MAR trage un semnal de alarmă cu privire la informațiile apărute în mass-media privind legalitatea prin care a fost negociată și urmează a fi aplicată Metodologia privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale

Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR) este o entitate reprezentativă a industriei HoReCa, ce reprezintă vocea industriei ospitalității din RM, reacționează public la elucidarea situații create cu privire la aplicarea într-un mod netransparent și abuziv privind aplicarea Metodologiei ce vizează stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale.

Astfel, menționăm că operatorii din industria HoReCa contribuie la bugetul organizațiilor de gestiune colectivă ce reprezintă artiștii din țară, de ani la rând, totuși nu odată membrii HoReCa au ridicat numeroase întrebări față de modul prin care se colectează acești bani și cât de transparenți sunt ei mai departe distribuiți către titularii de drepturi a operelor muzicale atât din țară cât și de peste hotare.

De menționat că în contextul noilor modificări elaborate la Legea 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cei mai vocali oponenți au fost organizațiile de gestiune colectivă nou create anul trecut, intitulate AO „AUTORITY” și AO „ARTTON”, gestionate de către fosta conducere a Asociaţiei Naţionale «COPYRIGHT» reprezentă de Oleg Gutium și Roșca Valeriu, Director AO SC CLAD A.O: COPYRIGHT fiind o asociație care și-a pierdut statutul de organizație de gestiune începând cu data de 10.01.2023, pentru nerespectarea Legii nr. 230/2022, motiv pentru care din 2023 și până în prezent încă nu au făcute colectări de la HoReCa, privind taxele pentru drepturile de autor și drepturile conexe.

În acest context, anul trecut la 09.10.2023 a fost emis un Ordin de către AGEPI, privind crearea a 3 grupuri de lucru, privind inițierea procedurii de negociere a Metodologiei sus-menționate, după cum urmează: 1. unitățile de cazare și unitățile de alimentație publică, 2. unitățile de comerț și 3. unitățile de prestare a serviciilor.

Menționăm că pe parcursul celor 10 ședințe la care Asociația MAR a participat, înaintând nenumărate propuneri, oferite de membri, o parte din ele au fost acceptate de către AO „AUTORITY” și AO „ARTTON”, iar o parte din ele nici nu au fost luate în calcul.

Cele mai importante propuneri înaintate de membrii Asociației MAR cuprind:

– Organismele de gestiune colectivă trebuie să fie transparente, conform legii, în relația cu utilizatorii și să pună la dispoziția acestora repertoriul pe care îl reprezintă, inclusiv utilizarea acelui soft digital, asigurat cu titlu gratuit de către organizațiile colectoare, în conformitate cu prevederile Legii 230/2022, asigurându-se transparența privind utilizarea operelor muzicale, precum și distribuirea banilor colectați atât către titularii de autor atât din RM cât și de peste hotare.

– Posibilitatea de prezentare a rapoartelor din partea utilizatorilor, se va putea face în două modalitati atât în formă clasică (conform Anexei 5 la noua Metodologie) cât și în formă digitală prin utilizarea unui soft/dispozitiv ce automat va transmite raportul către organizațiile de gestiune colectivă, la moment acest soft nu este încă identificat de către entitățile sus-menționate.

– Penalitatea care a fost redusă de la 1% la 0,1% pentru întîrzieri de plată.

– Aplicarea reducerilor pentru achitarea în avans a taxelor date.

– În timpul controalelor efectuate de către organizațiile de gestiune colectivă, să nu se comită abuzuri cum se petrecea anterior.

– Plata să se facă pentru perioada reală de utilizare a operelor musicale.

– Prezentarea rapoartelor atât în formă publică cât și la solicitarea titularilor de autor, pentru repartizarea cât mai corectă a sumelor încasate (în prezent, toate sumele încasate merg într-un ”fond comun” care, mai apoi, se împarte după o serie de criterii neclare care nu au legătură cu utilizarea reală a acestor taxe colectate.

– Obligativitatea informării utilizatorilor asupra obligației de plată și emitere a facturii fiscale pentru perioada curentă (în acest moment, conform noii Metodologii, organizațiile de gestiune colectivăurmează să emităfacturi, inclusiv pentru peroada anului 2023, pentru care nu este clar după ce mecanism se vor conduce pentru a colecta banii, în conformitate cu utilizarea operelor muzicale), etc.

Astfel, umare a acestor negocieri la care Asociația MAR a participat, membrii săi au luat decizia de a refuza semnarea metodologiei date în redacția prezentată, pe motiv că procedura nu este una clară și transparentă, iar criteriile aplicate de către organizațiile de gestiune colectivă, inclusiv formula de calcul după care au fost stabilit tarifele în noua metodologie, înaintată de către „AUTORITY” și AO „ARTTON” nu este justificată în aspect economic, după cum se invocă în metodologie.

De asemenea, Asociația MAR își exprimă profundă îngrijorare a aplicării prezentei Metodologii publicate recent în Monitorul Oficial, fapt pentru care nu este asigurat consens dintre organizațiile de gestiune colectivă și reprezentanții HoReCa, ba mai mult fiind un abuz aplicat din partea organizațiilor de gestiune colectivă, inclusiv de către AGEPI, cu privire la nerespectarea cadrului legal, aspecte ce pot crea ulterior numerose litigii în instanțele de judecată ca urmare a acestor încălcări.

Considerăm imperios necesar de a fi luată în considerare o atitudine cât se poate de serioasă din partea AGEPI, privind publicarea și aplicarea Metodologiei date într-un mod netransparent și incorect, de către organizațiile de gestiune colectivă în adresa mediului de afaceri ce activează în sectorul HoReCa.

Asociația MĂR este o organizație ce reprezintă o comunitate a oamenilor de afaceri din sectorul HoReCa.